Kryt Gercenova

16. ÚNORA 2017 | PRAHA 15, GERCENOVA 1181/10

Na území městské části Praha 15, v budově InDance centra, se nachází jeden z nejmenších krytů civilní ochrany v Praze. Kryt byl vybudován na přelomu 70. a 80. let 20. století. Oficiální kapacita úkrytu je 50 osob, které zde mohou přečkat až 72 hodin.

 

PLÁN KRYTU

Celková plocha krytu je 80 m², z toho užitná plocha 60 m².

 
 
 
 

 

 

Hlavní vchod do krytu
Nachází se v suterénu budovy InDance centra.

 

 

Vstupní chodba
V rohu vstupní chodby je i jednoduchá sprcha, která slouží k očištění ukrývaných osob od chemických látek.

 

 

Nouzový průlez
Nouzový průlez má tlakové dveře a vede do vedlejšího krytu. Dveře na druhé straně jsou však zavřené. Druhý kryt má v současné době v nájmu společnost O2.

 

 

Pracovna CO
Služební místnost pro pracovníky zajišťující chod krytu.

 

 

Místnost pro ukrývané
V této místnosti se může ukrýt až 50 osob. Nejsou tu žádné lavičky, židle ani postele. Ukrývané osoby by stály nebo seděli na zemi. V místnosti je vyvěšen úkrytový řád, který jsou ukrývané osoby povinny dodržovat. Vedle na zdi je lékárnička a hlavní vypínač elektřiny. Na poličce je dnes již nefunkční rozhlas po drátě a starý telefonní přístroj.

 

4. Místnost pro ukrývané

4. Místnost pro ukrývané | Kamil Okáč

 

 

Umývárna
Malá místnost, ve které je pouze jedno umyvadlo, zrcadlo a krásné retro dlaždičky.

 

 

WC
Pro 50 ukrývaných osob je k dispozici pouze jedna toaleta.

 

 

Filtroventilační komora
Jedna filtroventilační jednotka 300c.

 

 

Sprcha
Před nouzovým výlezem je opět jednoduchá sprcha pro očištění příchozích osob (částečná speciální očista).


8. Sprcha | Kamil Okáč

 

 

Nouzový výlez
Zatím není jasné kam vede.

 

Průzkum nouzového výlezu

9. Nouzový výlez, video průzkum

 

HISTORIE

Kryt nebyl nikdy použit, ale stále je veden jako stálý úkryt pod evidenčním číslem 01150248.

 

SOUČASNOST

Kryt má v pronájmu Martin Bezdíček a v současné době je v rekonstrukci, která by měla být dokončena v průběhu jara 2017. Kryt bude nabízen ke krátkodobým pronájmům za účelem pořádání akcí nejrůznějšího typu - např. larpy, hry, komorní koncerty, natáčení a jakékoliv další aktivity. Na přání si lze zapůjčit různé dekorace a rekvizity. Do budoucna je v plánu i ozvučení krytu. Více informací přímo na stránkách krytu krytco.cz nebo na Facebooku.