Kryt Gercenova

16. ÚNORA 2017 | PRAHA 15, GERCENOVA 1181/10

Na území městské části Praha 15, v budově InDance centra, se nachází jeden z nejmenších krytů civilní ochrany v Praze. Kryt byl vybudován na přelomu 70. a 80. let 20. století. Oficiální kapacita úkrytu je 50 osob, které zde mohou přečkat až 72 hodin.

 

PLÁN KRYTU

Celková plocha krytu je 80 m², z toho užitná plocha 60 m².

 
 
 
 

 

 

Hlavní vchod do krytu

   

Nachází se v suterénu budovy InDance centra.

 

  Vstupní chodba
   

V rohu vstupní chodby je i jednoduchá sprcha, která slouží k očištění ukrývaných osob od chemických látek.

 

 

Nouzový průlez

   

Nouzový průlez má tlakové dveře a vede do vedlejšího krytu. Dveře na druhé straně jsou však zavřené. Druhý kryt má v současné době v nájmu společnost O2.

 

 

Pracovna CO

   

Služební místnost pro pracovníky zajišťující chod krytu.

 

 

Místnost pro ukrývané

   

V této místnosti se může ukrýt až 50 osob. Nejsou tu žádné lavičky, židle ani postele. Ukrývané osoby by stály nebo seděli na zemi. V místnosti je vyvěšen úkrytový řád, který jsou ukrývané osoby povinny dodržovat. Vedle na zdi je lékárnička a hlavní vypínač elektřiny. Na poličce je dnes již nefunkční rozhlas po drátě a starý telefonní přístroj.

 

4. Místnost pro ukrývané

4. Místnost pro ukrývané | Kamil Okáč

 

 

Umývárna

   

Malá místnost, ve které je pouze jedno umyvadlo, zrcadlo a krásné retro dlaždičky.

 

 

WC

   

Pro 50 ukrývaných osob je k dispozici pouze jedna toaleta.

 

 

Filtroventilační komora

   

Jedna filtroventilační jednotka 300c.

 

  Sprcha
   

Před nouzovým výlezem je opět jednoduchá sprcha pro očištění příchozích osob (částečná speciální očista).


8. Sprcha | Kamil Okáč

 

 

Nouzový výlez

   

Zatím není jasné kam vede.

 

Průzkum nouzového výlezu

9. Nouzový výlez, video průzkum

 

HISTORIE

Před rokem1989 byl kryt nejspíše využíván tehdejší StB k odposlechům sledovaných lidí. Kryt nebyl nikdy použit, ale stále je veden jako stálý úkryt pod evidenčním číslem 01150248.

 

SOUČASNOST

Kryt má v pronájmu Martin Bezdíček a v současné době je v rekonstrukci, která by měla být dokončena v průběhu jara 2017. Kryt bude nabízen ke krátkodobým pronájmům za účelem pořádání akcí nejrůznějšího typu - např. larpy, hry, komorní koncerty, natáčení a jakékoliv další aktivity. Na přání si lze zapůjčit různé dekorace a rekvizity. Do budoucna je v plánu i ozvučení krytu. Více informací přímo na stránkách krytu krytco.cz nebo na Facebooku.