Návštěvnost krytu

Kryt Folimanka byl veřejnosti zpřístupněn městskou částí Praha 2 v roce 2014. Od té dobry probíhají pravidelné nekomentované prohlídky pro veřejnost nebo předem zarezervované komentované prohlídky pro skupiny.

 

Celková návštěvnost
Jsou zde započítány jak veřejné prohlídky, které probíhají pravidelně vždy jednu sobotu v měsíci od 9 do 15 hodin, tak i skupinové komentované prohlídky, které je třeba si předem domluvit s pracovníky MČ Praha 2.

 

Návštěvnost krytu Folimanka

 

Měsíc / Rok 2015 2016 2017
Leden 250 501 843
Únor  948 954 1.026
Březen 1.270 765 978
Duben 785 605 1.012
Květen 320  330 623
Červen 150  180 360
Červenec 103  408 -
Srpen 190  570 -
Září 165  487 -
Říjen 325  498 -
Listopad 470  992 -
Prosinec 256  1.670 -
Celkem návštěvníků 5.232 7.960 4.842