Opevnění 1935-1989

15. ČERVENCE 2017

V sobotu 15. července byl opět den otevřených dveří krytu Folimanka. Pro návštěvníky byla připravena prezentace právě vyšlé knihy Nové putování po československém opevnění 1935-1989.

 

PREZENTACE

Autory knihy jsou Martin Dubánek, Jan Lakosil a Tomáš Fic. Od 9 do 12 hodin M. Dubánek prezentoval svoji novou knihu návštěvníkům krytu.

 

Nové putování po československém opevnění 1935-1989

Nové putování po československém opevnění 1935-1989, M. Dubánek, J. Lakosil, T. Fic, Mladá fronta 2017

 

O KNIZE

Zcela nová podoba beznadějně vyprodaného, originálně koncipovaného průvodce (Putování po československém opevnění 1935-1989, Mladá fronta 2010), který čtenáře seznamuje s opevněním a dalšími vojenskými stavbami na území někdejšího Československa nejen z druhé poloviny 30. let minulého století, ale i z období německé okupace a studené války.


Kromě podrobných údajů o oficiálně zpřístupněných muzeích publikace obsahuje tipy na výlety k volně dostupným objektům v turisticky atraktivních oblastech. Jednotlivé destinace jsou řazeny přehledně podle krajů, nechybí orientační mapky, informace opřístupových trasách a otevíracích dobách či tipy na další zajímavosti v okolí. Součástí knihy je opět shrnující pojednání o historii československého opevnění od poloviny 30. let minulého století až do pádu železné opony.


Mezi vybrané objekty je tentokrát zařezen i kryt Folimanka. Tak určitě doražte.

 

Další knihy autorů 
Pevnosti v bojích Velké války / Západní fronta Mf 2016
Malá kniha o velkých bunkrech Mf 2013
Od bodáku po tryskáče Mf 2011
Putování po československém opevnění 1935-1989 Mf 2010
Utajená obrana železné opony/ Československé opevnění 1945-1964 Mf 2008

 

Křest knihy Putování po československém opevnění 1935-1989, 21. července 2010, Tomáš Fic, Martin Dubánek, Jan Lakosil a ppl. PHDr. Eduard Stehlík | Mladá fronta

 

O AUTORECH

Mgr. Martin Dubánek (*1974 v Ústí nad Orlicí)
Absolvoval Přírodovědeckou fakultu Univerzity Karlovy. Od roku 2000 archivář Vojenského historického archivu Praha, kde působí v rámci Oddělení novodobých fondů a sbírek. Zabývá se především opevněním a historií vojenské techniky po roce 1945. Působí v Muzeu československého opevnění v pěchotním srubu K-S 5 „U potoka“. Autor více než 100 článků publikovaných v řadě domácích i zahraničních časopisů.


Ing. Jan Lakosil (*1981 v Havlíčkově Brodě)
Absolvoval Fakultu stavební ČVUT v Praze, nyní zaměstnán jako projektant pozemních staveb u soukromé firmy v Praze. Od roku 1998 člen Klubu historického vojenství Brno (KHV Brno), spoluzakladatel internetových stránek ropiky.net. Dlouhodobě se věnuje terénnímu průzkumu a dokumentaci lehkého opevnění a objektů polní obrany. Spoluautor řady publikací s tématem čs. opevnění, kniha Utajená obrana železné opony byla oceněna v roce 2008 výroční cenou Mladé fronty v kategorii naučná literatura. Spolupodílel se i na řadě článků o opevnění publikovaných v domácích i zahraničních časopisech. Sběratel dobových fotografií objektů lehkého opevnění.


Mgr. Tomáš Fic (*1979 v Brně)
Absolvoval Přírodovědeckou fakultu brněnské Masarykovy univerzity obor Geografie a kartografie, v současnosti zaměstnán v Zeměměřickém úřadu v Praze. Od roku 1995 do současnosti člen Klubu historického vojenství Brno, určitou dobu i Klubu vojenské historie Praha. V terénu i archivních fondech se systematicky s důrazem na geografické aspekty problematiky věnuje průzkumu a dokumentaci předválečného, zvláště lehkého opevnění. Podílel se na řadě publikací a článků o opevnění, do nichž přispěl zejména kartografickými výstupy, spolupracoval rovněž s Památkovým ústavem.

 

Martin Dubánek, 21. července 2010 | Mladá fronta