Plán krytu

Podzemní kryt civilní ochrany Folimanka má rozlohu 1.332 m2 a rozkládá se pod východní částí parku Folimanka - mezi Nuselským mostem, ulicí Bělehradská a Pod Karlovem. Skládá se ze dvou hlavních tubusů (každý o délce 125 m) a technických místností. Celý plánek v pdf formátu ke stažení.

 

Umístění krytu v parku Folimanka

 


PROHLÍDKOVÁ TRASA

Prohlídka je rozdělena na dva základní okruhy. Šrafované oblasti slouží Správě služeb hlavního města Prahy jako technické zázemí k údržbě krytu a jsou veřejnosti nepřístupné.

Plán krytu Folimanka

 
 

 

Hlavní vchod do krytu
Hlavní vchod do krytu Folimanka se nachází na Praze 2, v ulici Pod Karlovem naproti domu číslo 2.

 Hlavní vchod do krytu Folimanka

0. Hlavní vchod do krytu Folimanka | Patrik Jambor 

 

 

Sklad
Tři místnosti, které se v současné době používají jako skladové prostory. V zadní místnosti jsou umístěny dvě velké tlakové nádrže na vodu. Tento prostor není přístupný veřejnosti.

 

Sklad, tlakové nádrže na vodu

1. Sklad, tlakové nádrže na vodu | Patrik Jambor

 

 

Údržba - dílna
Tyto prostory slouží Správě služeb hlavního města Prahy jako dílny a technické zázemí k údržbě krytu. V zadní části je umístěna Kyslíkárna II. - úložiště pro tlakové lahve s kyslíkem, které jsou napojené na filtrační systém a doplňují vydýchaný kyslík na hodnotu 21%.

 

Údržba - dílna

2. Údržba - dílna | Patrik Jambor

 

Údržba - dílna, Kyslíkárna II.

2. Údržba - dílna, Kyslíkárna II. | Patrik Jambor

 

 

WC ženy
Plně funkční. 12 toalet, v prostoru je umístěna vodárna. Zástěny jsou vybaveny háčky, na které je možné přidělat závěsy.

 

WC ženy

3. WC ženy | Patrik Jambor

 

 

Větrací šachta - nouzový výlez
Větrací šachta a nouzový výlez do kopule s tlakovou propustí. Východ ústí nad ulicí Bělehradská a je v současné době zazděn. Jedná se o nejhlouběji položenou část krytu, cca 25 metrů pod zemí.

 

Větrací šachta - nouzový výlez

4. Větrací šachta - nouzový výlez, původní stav | Naymi

4. Větrací šachta - nouzový výlez, R2D2

4. Větrací šachta - nouzový výlez, R2D2 | Petr Svoboda

 

 

Prachová komora I.
Prachová komora k Filtroventilační komoře I.

 

Prachová komora I.

5. Prachová komora I. | Patrik Jambor

 

 

Filtroventilační komora I.
První filtroventilační jednotka 1000a s regenerací (typ 60/80), tento konkrétní typ FVZ jednotek se nachází pouze ve velkokapacitních krytech. Zařízení dodává až 1.000 m3 vzduchu za hodinu. Filtry pohlcují hrubou nečistotu, prach a některé bojové látky. Kysličník uhličitý pohlcuje aktivní vápno uložené ve válcových jímkách. Součástí zařízení je i chladící jednotka.

 

Filtroventilační komora I.

6. Filtroventilační komora I. | Patrik Jambor

 

 

Ošetřovna
Provizorní ošetřovna slouží k ošetření zraněných nebo odkládání krvácejících či nemocných osob. Každá ukrývaná osoba si do krytu přináší evakuační zavazadlo včetně potřebných léků.

 

Ošetřovna

7. Ošetřovna | Martty Forrest

 

 

Sklad
Uskladnění technického vybavení, převážně prachových filtrů. Některé skladové prostory jsou komerčně pronajímány. Sklad není veřejnosti přístupný.

 

Sklad

8. Sklad | Patrik Jambor

 

 

Místo pro ukrývané
V chodbách podél zdí jsou v případě ohrožení rozestavěny lavičky, na kterých sedí ukrývané osoby. Každá osoba má k dispozici prostor o velikosti 0,8 m2. Kapacita krytu je 1.260 osob. Maximální doba ukrytí je 72 hodin. Pití, jídlo a léky si musí ukrývaní přinést sami v evakuačním zavazadle.

 

Místo pro ukrývané

9. Místo pro ukrývané | Emanuel Macoun

 

 

Filtroventilační komora II.
Filtroventilační jednotka II. a III typu 1000a s regenerací dodává až 1.000 m3 vzduchu za hodinu. Filtry pohlcují hrubou nečistotu, prach a některé bojové látky. Kysličník uhličitý pohlcuje aktivní vápno uložené ve válcových jímkách. Součástí zařízení je i chladící jednotka.

 

Filtroventilační komora II.

10. Filtroventilační komora II. | Emanuel Macoun

 

 

WC muži
13 pánských toalet. Jsou v původním stavu a stále plně funkční. Zástěny jsou vybaveny háčky, na které je možné přidělat závěsy.

 

WC muži

11. WC muži | Martty Forrest

 

 

Větrací šachta - nouzový výlez
Větrací šachta a nouzový výlezdo kopule s tlakovou propustí. Kopule je umístěna v blízkosti Nuselského mostu, napravo od prvního pilíře na vinohradské straně. Východ z ní je v současné době zazděn.

 

Větrací šachta - nouzový výlez

12. Větrací šachta - nouzový výlez | Tomáš Sysel

 

 

Svlékárna, sprchy, asanace
Pod sprchami procházejí lidé, kteří přišli z venku do úkrytu po napadení. Po dekontaminaci pokračují dále do krytu.

 

Svlékárna, sprchy, asanace

13. Svlékárna, sprchy, asanace | Patrik Jambor

 

 

Nouzový východ park Folimanka
Chodba k nouzovému východu je v současné době používána jako skladovací prostor, který není přístupný veřejnosti.

  Nouzový východ Folimanka

14. Nouzový východ Folimanka | Naymi

 

 

Energetické centrum
Rozvodna s tříválcovým diesel agregátem Škoda (rok výroby 1955) o výkonu 32 kW a provozní nádrží, do které se ručně přečerpává nafta. Výkon agregátu dostačuje pro udržení krytu v chodu - světla, vodní čerpadla a filtroventilace. Zkouška motoru probíhá každý měsíc po dobu cca 20 minut.

 

Energetické centrum

15. Energetické centrum | Patrik Jambor

 

 

Prachová komora II.
Prachová komora k filtroventilačním jednotkám II. a III. Jsou zde umístěny prachové a kolektivní filtry, sání z kopule, vstup do tlakové jímky a odsávání diesel agregátu.

 Prachová komora II.

16. Prachová komora II. | Patrik Jambor

 

 

Sklad
Skladovací prostory technického vybavení na údržbu krytu. Prostory nejsou veřejnosti přístupné.

 

Sklad

17. Sklad | Patrik Jambor

 

 

Márnice I.
Provizorní márnice. Každá místnost pojme až 10 těl, která se následně prosypou vápnem.

 

Márnice I.

18. Márnice I. | Emanuel Macoun

 

 

Márnice II.
Provizorní márnice. Každá místnost pojme až 10 těl, která se následně prosypou vápnem.

 

Márnice II.

19. Márnice II. | Patrik Jambor

 

 

Kyslíkárna I.
Úložiště pro tlakové lahve s kyslíkem, které jsou napojené na filtrační systém a doplňují vydýchaný kyslík na hodnotu 21%.

 

Kyslíkárna I.

20. Kyslíkárna I. | Emanuel Macoun

 

 

Spojovatelna
Kabelová telefonní rozvodna, k jejímuž provozu byli potřeba dva vyškolení operátoři, spojovala veškeré kryty na celém území Československé socialistické republiky. V současné době již není funkční. Spojení se nyní realizuje pomocí vysílaček.

 

Spojovatelna

21. Spojovatelna | Kamil Okáč

 

 

Pozorovatelna
Skrze pozorovatelnu je možné vyhodnotit aktuální situaci na povrchu, neslouží však jako únikový východ/výlez. Kopule je umístěna poblíž tramvajové zastávky Pod Karlovem v ulici Bělehradská.

 

Pozorovatelna

22. Pozorovatelna | Tomáš Sysel

 

 

Nouzový východ Bělehradská
Nouzový východ do ulice Bělehradská ustí poblíž tramvajové zastávky Pod Karlovem (tamvaje č. 6, 11). Kvůli častému vloupávání bezdomovců a z bezpečnostích důvodů je v současné době zavařen. V případě potřeby může být okamžitě zprovozněn.

 

Nouzový východ Bělehradská

23. Nouzový východ Bělehradská | Tomáš Sysel