Varovné signály sirén

Pro případ hrozící či nastalé mimořádné události jako je např. povodeň nebo dopravní nehoda s únikem nebezpečné látky je v Praze vybudována síť sirén, které dokáží obyvatele včas akusticky varovat.

 

VAROVÁNÍ

Každý občan by měl bezpečně rozeznat varovné signály sirén. Předejde tak možné panice.

 

A. Zkouška sirén
Při akustické zkoušce sirén, zpravidla první středu v měsíci ve 12:00 hodin, jsou sirény spouštěny na celém území hl. města. Jde o trvalý nekolísavý tón v délce 140 sekund. Zkouška systému neproběhne pouze v případě již nastalé mimořádné události, kdy by hrozila dezinformace občanů, či v případě možných bezpečnostních rizik. Z takového důvodu byla například zrušena zkouška sirén 7. května 2010 při státní návštěvě prezidentů USA a Ruské federace.

 

  Zkouška sirén

 

Zkouška sirén

Zkouška sirén. Nepřerušovaný tón sirény trvá 140 sekund.

 

B. Všeobecná výstraha
V případě varování je možné sirény spouštět jednotlivě nebo po skupinách - podle ohrožení konkrétní části města. Pro varování obyvatelstva byl zaveden jediný varovný signál - „Všeobecná výstraha“. Jedná se o kolísavý tón v délce trvání 140 sekund. U elektronických sirén uslyší občané po zaznění signálu navíc verbální informaci s obsahem a budou současně vyzváni ke sledování vysílání Českého rozhlasu, České televize a regionálního rozhlasu.

 

Doprovodná verbální informace
1. Všeobecná výstraha 3. Chemická havárie
2. Nebezpečí zátopové vlny 4. Radiační havárie

 

  Všeobecná výstraha

 

Všeobecná výstraha

Všeobecná výstraha. Signál je vyhlašován kolísavým tónem sirény po dobu 140 sekund a může být vyhlašován třikrát za sebou v cca tříminutových intervalech.

 

Úkryt
V případě, že je občan varován rotační sirénou bez následné verbální informace a je zřejmé, že nejde o povodeň, kde je základní ochrannou činností evakuace, měl by vždy dodržet níže uvedené tři pokyny.


Pokyny

1. Okamžitě se ukrýt
Vyhledat úkryt v nejbližší budově - raději ve vyšších patrech z důvodu ochrany před šířením nebezpečných látek, z nichž většina je těžší než vzduch (drží se při zemi).

2. Zodolnit úkryt
Uzavřít dveře a okna, vypnout klimatizaci a vše nejlépe utěsnit navlhčenou látkou – v případě úniku nebezpečných látek.

3. Zajistit si informace
Zapnout rádio nebo televizi - kde se občan dozví, co se stalo a jak postupovat dále.

 
C. Požární poplach
Požární poplach není ani varovným signálem pro obyvatelstvo, ale slouží ke svolání jednotek požární ochrany. Je vyhlašován rotační sirénou přerušovaným signálem po dobu 60 sekund (25 sekund zvuk, 10 sekund pauza, 25 sekund zvuk) anebo v případě elektronické sirény napodobením tónu trubky „HÓ-ŘÍ, HÓ-ŘÍ“ také po dobu 60 sekund.

 

  Požární poplach

 

Požární poplachPožární poplach. Přerušovaný tón sirény trvá 60 sekund.

 

SIRÉNY

Celkově je na území hlavního města rozmístěno 430 sirén, z toho 212 sirén rotačních, které pouze houkají, a 218 elektronických - ty jsou navíc vybaveny modulem pro vysílání tzv. verbální informace. Společně tvoří součást celorepublikového takzvaného jednotného systému varování a vyrozumění. Sirény je možné ovládat z operačních středisek Hasičského záchranného sboru ČR a operačního střediska Krizového štábu hl. m. Prahy.

 

Rotační siréna

Rotační siréna

 

Praha 2
Na území MČ Praha 2 je umístěno 20 sirén, 7 elektronických s hlasovým doprovodem (E u čísla) a 15 rotačních.

Číslo sirény
Adresa umístění
25017 Karlovo náměstí 293/13
25018 Lipová 469/3 (Kateřinská)
25019E Palackého náměstí 375/4
25020E Vyšehradská 1711/20
25021 Albertov 2029/5
25022 Sokolská 1882/4
25023E Vratislavova 31/6
25024 Na Slupi 452/2 (Horská 2a)
25025 Jaromírova 176/52
25026 Krokova 778/9
25031 Legerova 1845/30
25037 Kladská1201/1 (Lužická)
25038 Sázavská 914/8
25039E Náměstí Míru 300/20
25040 Budečská2165c/33
25048 Vinohradská1233/22
25061 Náměstí I. P. Pavlova 1787/1
52082E Podskalská 365/10
52111E Svatoplukova 493/9
52112E Nezamyslova 621/12


Použití
Varování obyvatelstva prostřednictvím sirén bylo v podmínkách hlavního města s úspěchem použito při povodních 13. srpna roku 2002. Během jediného dne byl varovný signál spuštěn celkem 33krát. Ve všech případech byla občanům přímo či následně poskytnuta též verbální informace. Díky systému včasného varování se podařilo z vodou ohrožených oblastí evakuovat ca 48 000 osob, z toho ca 5 000 osob pomocí evakuace řízené, ca 43 000 osob evakuací neřízenou.