Velké pražské kryty

PROBÍHAJÍCÍ VÝSTAVA

Speleologický klubu Praha připravil fotografickou výstavu, na které představuje další velké pražské kryty. Jedná se o kryty Bryksova na Černém mostě, Thámova pod Vítkovem, Keplerova, Bezovka (Parukářka), Wassermannova a kryt Generála Janouška a další.

 

Umístěn výstavy Velké pražské kryty

Umístění výstavy v prostoru krytu Folimanka

 

BRYKSOVA, ČERNÝ MOST

Kryt s evidenčním číslem 01140130 je známý též pod jménem Kpt. Stánského. Jedná se o kryt IV. třídy odolnosti situovaný pod civilní zástavbou v ulici Bryksova 939/37-949/17. Kryt je přímo propojený s jedním z panelových domů. Má kapacitu 2.800 ukrývaných osob. Jedná se o největší kryt ve správním obvodu Praha 14. Zároveň patří k nejnovějším a nejmodernějším krytům v Praze.

 

Kryt Bryksova

Kryt Bryksova | Patrik Jambor

 

THÁMOVA, POD VÍTKOVEM

Pod sochou Jana Žižky se ukrývá protiatomový kryt o kapacitě 1.250 osob. Kryt s evidenčním číslem 01080001 je přístupný z tunelu spojujícím Karlín a Žižkov.

 

BEZOVKA, PARUKÁŘKA

Kryt s evidenčním číslem 01030050 se nachází na úpatí Vrchu svatého Kříže (Parukářka) na území městské části Praha 3. Jedná se o štolový typ krytu III. třídy odolnosti. Celý úkryt je vyražen do skalního masivu v hloubce cca 30 m. Jeho původní kapacita byla 5.000 ukrývaných osob. Dnes už jen zhruba polovina úkrytu slouží svému původnímu účelu a ukrytí by zde našlo přibližně 2.500 osob.

 

Kryt Bezovka

Kryt Bezovka | Patrik Jambor