Kryt Folimanka

Podzemní kryt Folimanka vznikl na přelomu padesátých a šedesátých let 20. století, v době takzvané „studené války“. Byl budován a následně veden v režimu přísně tajné. V roce 1994 byl převeden pod hl. m. Prahu (respektive MČ Prahu 2), která ho v roce 2014 zpřístupnila veřejnosti.

 

STAVBA KRYTU

Původní stavební plány jsou již z roku 1952. Kryt byl dle dokumentace dokončen v roce 1962 a náklady na jeho stavbu činily v té době 5.912.240 Kčs.


Jedná se o štolový typ krytu 3. třídy odolnosti (odolnost proti přetlaku v čele rázové vlny 0,2 MPa). Ke stavbě krytu byla využita štola z druhé světové války, která sloužila jako úkryt civilního obyvatelstva v případě náletů na Prahu. O typu štoly ani její velikosti se nedochovali žádné informace.


Kryt je umístěn zhruba 20 metrů pod zemí. Nejníže položené místo je cca 25 metrů pod zemí a jedná se o nouzový výlez do kopule (na plánku zastavení č. 4) u dámských toalet.


Konstrukce krytu je tvořena betonovými bloky. Jednalo se o suchý kryt až zhruba do roku 1965. Toho roku byl položen základí kámen Nuselského mostu (dříve most Klementa Gottwalda) a začala asanace Nuselského údolí. Během příprav na samotnou stavbu mostu byla odstřelena část stráně na vinohradské straně údolí. Exploze sice funkčně kryt neponičila, ale od té doby je vlhký.

 

Praha 1962, pohled na severní část Nuselského údolí

Praha 1962, pohled na severní část Nuselského údolí | Archiv Jana Bajera

 

VYBAVENÍ KRYTU

V krytu je několik studen, dvě toalety, asanační místnost, ošetřovna, dvě kyslíkárny, tři filtroventilační jednotky, dvě prachové komory, dvě provizorní márnice, spojovatelna a energetické centrum. V energetickém centru je umístěn tříválcový 32 kW dieselový agregát z roku 1955, který v případě potřeby zajišťuje osvětlení, vodu, elktřinu a vzuchotechniku. Kryt má pancéřové dveře, jeden hlavní vchod, dva nouzové východy, několik nouzových výlezů do kopule a pozorovatelnu.


Rozhloha bunkru je 1.332 m2 (je jednopatrový) a je tak největší podzemn stavbou na území Prahy 2. Kapacita krytu je 1.300 ukrývaných osob, které by v případě potřeby mohly v krytu přežít po dobu 72 hodin. Kryt je v dobrém technickém stavu, vytápěný, větraný (kvůli vlhkosti) a v případě nebezpečí může okamžitě sloužit svému původnímu účelu.

 

Praha 1965, asanace Nuselského údolí

Praha 1965, asanace Nuselského údolí | Archiv Jana Bajera

 

KRYT V ČÍSLECH

Na svou dobu se jednalo o skutečně velkou a zároveň nákladnou stavbu. Další kryty civilní ochrany vznikalypo celé republice, jejich výstavba skončila až na začátku devedesátých let.

 

Zastavěná plocha 1.332 m2
Plocha pro ukrývané 712 m2
Plocha technicky provozního bloku 620 m2
Počet podlaží 1
Kapacita krytu 1.300 ukrývaných
Počet osob obsluhující kryt 4 + velitel krytu
Náklady na vybudování krytu 5.912.240 Kčs